زائرسرا و حسینیه خراسانی ها در کربلای معلی

تماس با ما

تلفن  دبیرخانه ایران مشهد:۳۷۰۵۲۰۰۱-۰۵۱ الی ۵ همراه:۰۹۱۵۴۴۴۱۰۰۴ – تلفکس۳۷۰۵۲۰۰۲ 

سامانه پیامک :۳۰۰۰۴۱۰۵ 

سایت: www.KarbalaKhorasaniha.com

مشهد
مقدّس : میدان شهدا – دانشگاه ۳ نبش بلوار صاحب الزمان ۲۸ ساختمان اداری رضوان طبقه سوم
واحد ۳۰۷

شماره حساب جاری : ۴۳۰۴۰۴۳۰۰۵

شماره کارت   6104337964434250

شماره شبا   IR680120000000004304043005

نزد بانک ملت