زائرسرا و حسینیه خراسانی ها در کربلای معلی

مشارکت در ساخت حسینیه خراسانی ها