زائرسرا و حسینیه خراسانی ها در کربلای معلی

✅جلسه توجیهی زائراولی‌ها 🔷در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ جلسه‌ای توجیهی برای اعزام کاروان‌های بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم برگزار گردید.

✅جلسه توجیهی زائراولی‌ها 🔷در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ جلسه‌ای توجیهی برای اعزام کاروان‌های بیست و دوم،…

✅ همگام با مراحل پیشرفت پروژه حسینیه و زائرسرای خراسانی‌ها در کربلای معلی

✅ همگام با مراحل پیشرفت پروژه حسینیه و زائرسرای خراسانی‌ها در کربلای معلی 📷 گزارش تصویری…

✅جلسه توجیهی کاروان طلاب ممتاز برگزار گردید

✅جلسه توجیهی کاروان طلاب ممتاز برگزار گردید 🕘در تاریخ شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ جلسه‌ای با حضور…

✅ همگام با مراحل پیشرفت پروژه حسینیه و زائرسرای خراسانی‌ها در کربلای معلی

✅ همگام با مراحل پیشرفت پروژه حسینیه و زائرسرای خراسانی‌ها در کربلای معلی 📷 گزارش تصویری…

✅همراه با کاروان حسینی 🔹کاروان پانزدهم زائراولی‌ها از شهرهای مشهد مقدس، قائن و گلبهار در حرم امیرالمومنین حضرت علی (ع).

✅همراه با کاروان حسینی 🔹کاروان پانزدهم زائراولی‌ها از شهرهای مشهد مقدس، قائن و گلبهار در حرم…

✅ همگام با مراحل پیشرفت پروژه حسینیه و زائرسرای خراسانی‌ها در کربلای معلی

✅ همگام با مراحل پیشرفت پروژه حسینیه و زائرسرای خراسانی‌ها در کربلای معلی 📷 گزارش تصویری…

✅ همگام با مراحل پیشرفت پروژه حسینیه و زائرسرای خراسانی‌ها در کربلای معلی 📷 گزارش تصویری از پروژه ساخت در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۸

✅ همگام با مراحل پیشرفت پروژه حسینیه و زائرسرای خراسانی‌ها در کربلای معلی 📷 گزارش تصویری…

✅همراه با کاروان حسینی 🔹کاروان شانزدهم زائراولی‌ها از شهرهای مشهد مقدس، تربت حیدریه،سبزوار، فریمان در مسجد جمکران.

✅همراه با کاروان حسینی 🔹کاروان شانزدهم زائراولی‌ها از شهرهای مشهد مقدس، تربت حیدریه،سبزوار، فریمان در مسجد…

✅ همگام با مراحل پیشرفت پروژه حسینیه و زائرسرای خراسانی‌ها در کربلای معلی

✅ همگام با مراحل پیشرفت پروژه حسینیه و زائرسرای خراسانی‌ها در کربلای معلی 📷 گزارش تصویری…

✅جلسه توجیهی زائراولی‌ها 🔷در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ جلسه‌ای توجیهی برای اعزام کاروان‌های شانزدهم و هفدهم برگزار گردید.

✅جلسه توجیهی زائراولی‌ها 🔷در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ جلسه‌ای توجیهی برای اعزام کاروان‌های شانزدهم و هفدهم…