زائرسرا و حسینیه خراسانی ها در کربلای معلی

📷 گزارش تصویری/همگام با مراحل پیشرفت پروژه حسینیه و زائرسرای خراسانی‌ها در کربلای معلی

📷 گزارش تصویری/همگام با مراحل پیشرفت پروژه حسینیه و زائرسرای خراسانی‌ها در کربلای معلی 🆔 @khorasanihahoseinie

✅همراه با کاروان حسینی 🔹تشرف کاروان‌های بیست و دوم و بیست و سوم

✅همراه با کاروان حسینی 🔹تشرف کاروان‌های بیست و دوم و بیست و سوم از استان یزد…

✅همراه با کاروان حسینی 🔹تشرف کاروان‌های بیست و دوم و بیست و سوم

✅همراه با کاروان حسینی 🔹تشرف کاروان‌های بیست و دوم و بیست و سوم از استان یزد…

✅همراه با کاروان حسینی 🔹کاروان بیستم:

✅همراه با کاروان حسینی 🔹کاروان بیستم: 📷 تصویری منتخب از اعزام زائراولی با ۷۲ سال سن…

✅همراه با کاروان حسینی 🔹تشرف کاروان‌ بیست و یکم از شهرستان شاهرود به مسجد کوفه

✅همراه با کاروان حسینی 🔹تشرف کاروان‌ بیست و یکم از شهرستان شاهرود به مسجد کوفه ✍️کاروان…

✅جلسه توجیهی زائراولی‌ها 🔷در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ جلسه‌ای توجیهی برای اعزام کاروان‌های بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم برگزار گردید.

✅جلسه توجیهی زائراولی‌ها 🔷در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ جلسه‌ای توجیهی برای اعزام کاروان‌های بیست و دوم،…

✅جلسه توجیهی کاروان طلاب ممتاز برگزار گردید

✅جلسه توجیهی کاروان طلاب ممتاز برگزار گردید 🕘در تاریخ شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ جلسه‌ای با حضور…

✅همراه با کاروان حسینی 🔹کاروان شانزدهم زائراولی‌ها از شهرهای مشهد مقدس، تربت حیدریه،سبزوار، فریمان در مسجد جمکران.

✅همراه با کاروان حسینی 🔹کاروان شانزدهم زائراولی‌ها از شهرهای مشهد مقدس، تربت حیدریه،سبزوار، فریمان در مسجد…

✅همراه با کاروان حسینی 🔹کاروان شانزدهم زائراولی‌ها از شهرهای مقدس مشهد، تربت

✅همراه با کاروان حسینی 🔹کاروان شانزدهم زائراولی‌ها از شهرهای مقدس مشهد، تربت حیدریه،سبزوار، فریمان در حرم…

✅جلسه توجیهی زائراولی‌ها 🔷در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ جلسه‌ای توجیهی برای اعزام کاروان‌های شانزدهم و هفدهم برگزار گردید.

✅جلسه توجیهی زائراولی‌ها 🔷در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ جلسه‌ای توجیهی برای اعزام کاروان‌های شانزدهم و هفدهم…