زائرسرا و حسینیه خراسانی ها در کربلای معلی

✨دوشنبه: یا قاضِیَ الْحاجات؛ ای برآورنده حاجت‌ها.

✨دوشنبه: یا قاضِیَ الْحاجات؛ ای برآورنده حاجت‌ها. 🔸 ذکر روز دوشنبه به اسم حضرت امام حسن…